Tiny Diggers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

sửa lại phiên bản của một cổ điển như lemmings. Trợ giúp những con vật nhỏ thân thiện để đạt được lối ra cho một hành động chính xác đến từng người, chẳng hạn như nhảy dù hoặc leo lên một bức tường.