Tiny Differences

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tập trung chú ý để xác định vị trí khác biệt giữa hai bản vẽ đẹp. Bạn có một giới hạn không nhất quán để đánh dấu và chỉ cần thời gian để có được nó. Tinh chỉnh chế độ xem và lấy số thứ tự cao nhất có thể.