Tina Costume Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tina đã tổ chức một bữa tiệc trang phục. Trong nhiệm vụ của mình là chuẩn bị một chiếc bánh đẹp cho khách hàng, và kết luận làm sạch khi lựa chọn trang phục riêng của bạn kết thúc. Điều gì có thể?, Spiderman, cướp biển, astro natura, Joan of Arc hoặc Matrix?. Bạn quyết định.