Timber Guy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người nổi tiếng chọn một trong những bạn thích và cống hiến bản thân để chặt cây sử dụng một cái rìu. Ý tưởng là để cung cấp các nét hơn và tốt hơn, tất nhiên, ngăn chặn, ngành đánh bạn vì thân mình ngày càng trở nên ngắn gọn hơn. Tốc độ và sức mạnh là chìa khóa.