Tiles of The Simpsons

Đang tải trò chơi...
Thế giới tuyệt vời của Simpsons, và các nhân vật lôi cuốn của nó, di chuyển đến các lĩnh vực Mahjongg, nơi bạn có để kết hợp các mảnh với khuôn mặt của Homer, Bart và những người khác.