Tiled Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một hiệp sĩ với một nhiệm vụ: Giải cứu công chúa khỏi hàm của một con rồng đáng sợ, bạn sẽ giải giới với một cuộc tấn công bằng kiếm chính xác. Tuy nhiên, để đạt được kỳ tích, bạn sẽ không phải giết hoặc chạy, mà phải giải những câu đố phức tạp, trong đó các mảnh sẽ phải khớp với nhau.