Thunderbirds Are Go: Team Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu thế giới khỏi những kẻ xấu người cố gắng để tiêu diệt bằng các chiến sĩ của đội hình của bạn tùy thuộc vào các kỹ năng cần thiết trong mọi nhiệm vụ. Bạn cũng có thể thử nghiệm một con tàu và sử dụng vũ khí khác nhau để đạt được mục tiêu của bạn.