Throne Defender

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân khỏi những kẻ thù của bạn xây dựng một cơ sở sử dụng các phương tiện bạn có lúc xử lý của bạn. Đặt giác của bạn chiến lược để làm việc và không để xâm nhập.