Thrill Rush 5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chưa bao giờ một tàu hành trình lăn nguy hiểm như này, toàn dốc và phần không đường. Tránh rơi và thu thập tất cả các đồng tiền có sẵn mà bạn tìm thấy.