Thor Boss Battles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhân vật phản diện Grandmaster đã bị đánh cắp xá lợi bahúl Odin. Để khôi phục, các Thor lộng lẫy sẽ phải bước đi trên sảnh của cung điện chống sinh vật khổng lồ trước khi thời gian chạy ra ngoài và đối đầu với Loki, Enchantress hoặc Hela.