Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

nhân vật phản diện Grandmaster đã bị đánh cắp xá lợi bahúl Odin. Để khôi phục, các Thor lộng lẫy sẽ phải bước đi trên sảnh của cung điện chống sinh vật khổng lồ trước khi thời gian chạy ra ngoài và đối đầu với Loki, Enchantress hoặc Hela.