There is no Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi không có trò chơi? Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ chúng tôi khuyến khích bạn cống hiến để khám phá màn hình, các chữ cái của tiêu đề và, khi bạn ít mong đợi nhất, điều gì đó sẽ xảy ra. Từ lúc đó, chính trò chơi sẽ chơi với bạn chứ không phải theo cách khác. Bạn chỉ cần làm theo trò đùa và bạn sẽ thấy bạn chi tiêu tốt như thế nào.