The Ways

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải tham gia hai đầu của một con đường thông qua một cổng mà phải được xây dựng từng bước một. Chọn bao nhiêu phân khúc này cần để thăng tiến, nhưng phải cẩn thận không trúng bất kỳ vật thể màu đen. Nếu bạn cũng đạt được phía bên kia bạn có thể thu thập các ngôi sao, sau đó bạn sẽ xứng đáng với một tượng đài.