The Trash Bin That Could

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rác công nghệ cao này có thể đã bắt đầu có được ý thức và muốn khám phá thế giới xung quanh nó. Nhưng nó không thể được nhìn thấy bởi camera an ninh, vì vậy bạn sẽ phải tránh chúng. Bạn cũng nên tránh hết pin, vì vậy bạn sẽ phải sạc lại theo thời gian.