The Story of a Mother

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một bệnh dịch đã xâm chiếm Đan Mạch. Đàn ông và phụ nữ chết và chúng ta phải hành động sớm trước khi không còn ai. Aske đã quyết định tham quan thành phố trong đống đổ nát để tìm ai có thể khắc phục vấn đề, nhưng bạn sẽ cần penicillin liên tục mà bạn sẽ phải tìm kiếm trong các thùng chứa và bất cứ nơi nào bạn có thể.