The Spear Stickman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sharpen mục tiêu của bạn và sẵn sàng để khởi động sâu sắc nhất để đánh bại kẻ thù vũ khí của bạn. Nhưng hãy cẩn thận, bạn cũng sẽ là mục tiêu của mình. Vấn đề là để là người đầu tiên đánh bại khác và nếu người đứng đầu chạm đầu tiên, tốt hơn nhiều.