The Smurfs Village Cleaning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jokey Smurf đã làm bẩn toàn bộ ngôi làng bằng một trong những trò đùa nặng nề của mình, bạn phải giúp tất cả các Xì Trum dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa và các đồ vật của họ để ngôi làng sạch sẽ trở lại. Họ sẽ cảm ơn bạn với những đồ vật trang trí mà bạn có thể sử dụng để trang trí cho ngôi nhà của mình.