The Secret Of The Necromancer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống một cuộc phiêu lưu lạ thường vào đêm Halloween giúp những ba người bạn để thoát khỏi một trò chơi video trong đó họ đã giảm mạnh. Khám phá mỗi kịch bản cho các đối tượng để giúp bạn.