The Roach Motel Mystery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những điều kỳ lạ xảy ra tại Roach Hotel. Thật kỳ lạ khi một nhà nghiên cứu chuyên về các hoạt động huyền bí nên đi kiểm tra tất cả các bộ có thể và tìm manh mối trong số nhiều vật thể. Mục đích là để làm sáng tỏ những bí ẩn. Bạn có dám không?