The Real Love Test

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang yêu à Bạn có mơ ước mỗi ngày với chàng trai hay cô gái mà bạn rất thích không? Bây giờ bạn có thể biết liệu tình yêu giữa bạn là có thể, và cường độ mà nó mang lại. Viết tên của hai người và nhấn vào trái tim, nó sẽ kích hoạt và cân nhắc xem có bao nhiêu tình yêu tồn tại giữa họ.