The Princess Sent to Future

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một công chúa thời trung cổ đi vào hiệu lực tương lai của ma thuật đen. Một lần trong thế giới ngày nay, bạn sẽ phải thay đổi diện mạo của họ cho phù hợp với xu hướng mới.