The Princess And The Pea

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng ta đều biết câu chuyện kinh điển của The Princess and the Chickpea, nhưng phiên bản này có hơi khác. Tại đây bạn sẽ thấy mình đắm chìm trong trò chơi, vượt qua các bài kiểm tra và tìm kiếm đồ vật. Nỗ lực của bạn sẽ là cần thiết, bởi vì nếu không câu chuyện sẽ không tiến triển và bạn sẽ không biết đạo đức cuối cùng là gì.