The Powerpuff Girls : Smashing Bots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trái đất đã bị xâm chiếm bởi robot, họ đang bắt cóc người và phóng tên lửa vào các tòa nhà quan trọng. Chỉ có ba Siêu tân tinh mới có thể ngăn chặn nhiều mối đe dọa cùng nhau. Bạn chỉ phải chuyển hướng bay của bạn đến mục tiêu và tính toán hướng nó sẽ mất một khi nó đã bị phá hủy để, trong một hồi phục, nó sẽ va chạm với một robot hoặc tên lửa đối phương.