The Plums

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mận là một thị trấn, trong đó những người hàng xóm ghét nhau và dành cả ngày đấm nhau. Bạn, với tư cách là một thành viên của cộng đồng, cũng sẽ nhận được phần chia sẻ của bạn. Đó là lý do tại sao bạn phải chuẩn bị để trả lại những cú đánh với sự mạnh mẽ, đủ để làm cho kẻ xâm lược biến mất giữa các ánh sáng chói lọi.