The Planet Guardian

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một đội tàu xâm lược không gian có ý định chinh phục hành tinh của bạn. May mắn thay, anh biết cách tự bảo vệ mình khỏi tầng bình lưu, nơi anh đã cài đặt một khẩu pháo quay để đẩy lùi kẻ thù mà không có lòng từ bi. Theo thời gian, bạn sẽ nhận được một số trợ giúp dưới dạng một biểu tượng mà bạn nên cố gắng không phá hủy.