The Mercenaries

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thích cảm thấy hành động này đánh vào mặt bạn như thế nào không? Vì vậy, đây là trò chơi sôi nổi và mãnh liệt mà bạn đang tìm kiếm, trong đó bạn sẽ phải đối mặt với những lính đánh thuê nguy hiểm nhất một mình với sự giúp đỡ duy nhất của vũ khí và đạn dược tương ứng của họ. Mồ hôi, chạy, đau khổ và chinh phục?