The Lost Planet Tower Defence

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một phi công không gian trong việc tìm kiếm các hành tinh bị mất để chinh phục. Trước khi trồng cờ, bạn phải trồng các tháp phòng thủ tiêu diệt tất cả người ngoài hành tinh ác mà sẽ tấn công tuyên bố quyền sở hữu của trang web. 'Giết tất cả !!.