The Little Giant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người khổng lồ nhỏ bé này có một nhiệm vụ rõ ràng, trốn thoát. Nhưng để đạt được điều này, bạn sẽ phải vượt qua một loạt các chướng ngại vật không bao giờ đơn giản, nhưng chết người. Trước tiên, bạn phải kích hoạt dòng xoáy nhỏ sẽ đóng vai trò là đầu ra và sau đó tiếp cận nó trong một mảnh. Mỗi giai đoạn mới sẽ phức tạp hơn giai đoạn trước.