The Lion Guard Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Toàn bộ băng đảng của Den của Lion đặt ra hạnh phúc và nội dung để cạnh. Sự nguy hiểm không phải là despeñen rằng, làm thế nào nguy hiểm là không nhận được để hoàn thành câu đố này và tái tạo lại hình ảnh bị mất. Mặc dù chúng tôi chắc chắn bạn sẽ được tốt có thể làm.