The Last Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là ninja cuối cùng. Hoặc tôi mong muốn được phá hủy tất cả những người khác. Để làm điều này, bạn cần phải làm sắc nét mục tiêu của bạn với việc phát hành shuriken. Tính toán khoảng cách và độ cong và ngôi sao ném chống lại kẻ thù của bạn trước khi ông đạt đến bạn. Nếu nó là một màu trắng sạch trên đầu, tốt hơn nhiều.