Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là một bị lạc giữa một thành phố bị nhiễm khuẩn của con quái vật đáng sợ lính và bạn có để tiêu diệt chúng trước khi bạn có thời gian chạy ra ngoài.