The King of Fighters Wing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ấn tượng trò chơi chiến đấu Street Fighter phong cách. Chiến đấu với máy tính hoặc với một người bạn, bạn có thể thay đổi các phím trong 'Key Config "và đào tạo để có được những bức ảnh tốt nhất.