The Hangman Game Scrawl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi cổ điển luôn hoạt động khi những gì bạn đang tìm kiếm là giải trí, và trò chơi treo cổ sẽ không kém đi. Bạn đã biết nó hoạt động như thế nào: Bạn phải đoán từ và cho mọi sai lầm bạn tạo ra bản vẽ của người bị treo cổ sẽ được hoàn thành từng chút một. Khám phá các từ trước khi nó được hoàn thành hoàn toàn.