The GunClub Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy khẩu súng và thể hiện sự thiện xạ của bạn trong trò chơi bắn các mục tiêu trực tiếp không ngừng di chuyển về phía bạn. Những cái nhỏ dễ tiêu diệt, nhưng những cái lớn sẽ cần tất cả đạn dược của bạn. Hãy chắc chắn rằng không ai vượt qua khu vực thoải mái của bạn và bạn sẽ kết thúc trò chơi là một người hạnh phúc.