The Great Tsunami Thief

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cơn sóng thần lớn đang hướng đến thành phố. Bạn là một tên trộm người, tận dụng khả năng của bạn để chọn ổ khóa và quy mô, bạn sẽ chạy tránh làn sóng lớn đến bạn. Nhưng hãy cẩn thận bạn không bị phân tâm hoặc bạn sẽ bị cuốn trôi bởi nước.