The Good

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dědice nếu bạn muốn "El Tigre" là tốt hay xấu, kích hoạt các hệ thống an ninh hoặc ăn cắp viên ngọc trước khi 'Black Crow. Di chuyển và nhảy với các phím mũi tên, với 'không gian' accionas báo động hoặc ăn cắp.