The Gap

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con cam dũng cảm này chạy không ngừng trên hành lang dài. Mục đích của nó là để thu thập một số lượng tốt các hộp vitamin, nhưng để đạt được điều này, bạn sẽ phải nhảy những trở ngại luôn luôn lựa chọn khe cắm thông qua đó để vượt qua. Nếu bạn mắc sai lầm, chắc chắn nó sẽ biến thành nước trái cây.