The Flying Farm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một trang trại được phát hành gần đây. Không có gì được trồng và nó đã sẵn sàng để được phát hành. Vì nó là rất nhiều công việc, bạn có sự giúp đỡ của một robot bay hiệu quả mà bạn phải sắp xếp các bước để làm theo đúng thứ tự. Gieo, tưới nước, thu thập và chuyển đổi tiền kết quả để thịnh vượng.