The Flash Adventures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây không phải là Flash chạy ở tốc độ cao. Đó là Flash mà, học tốt nhất của Mario Bros, chạy nền tảng nhảy qua một loạt các quái vật và bẫy chết người để có được nhiều tiền vàng hơn, thì càng tốt. Một cổ điển của những người không bao giờ thất bại.