The Farmer 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn đã luôn luôn muốn biết cuộc sống của một người nông dân chặt chẽ, bây giờ bạn có cơ hội. Và trong ba chiều!. Trong trò chơi này, bạn sẽ chịu trách nhiệm vận hành trôi chảy của một trang trại. Bạn gặt hái. Bạn sẽ xử lý máy móc. Bạn sẽ nuôi động vật và đưa ra lợi ích của tất cả. Nếu không, tình trạng thất nghiệp và bán rau diếp cũ. pacogames