The Evacuation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang là một mất trong một sa mạc nhiễm zombie lính đói và quân địch khác, những người muốn giết bạn. Bạn sẽ phải chiến đấu và tiêu diệt tất cả để có được một cách an toàn đến nơi mà bạn chờ đợi cho máy bay trực thăng di tản.