The Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để bảo vệ căn cứ quân sự của bạn và tiêu diệt kẻ thù của bạn. Tạo một đội quân của binh lính, mua xe tăng, máy bay trực thăng, máy bay và vũ khí với số tiền lấy từ các giếng dầu.