The Art of Fishing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như họ nói, biển đầy cá. Của các loài khác nhau. Và cũng có bạch tuộc. Và một số giày bẩn. Là một chiếc thuyền đánh cá, nhiệm vụ của bạn là tránh cái sau nhưng săn càng nhiều sinh vật biển càng tốt. Tất cả đều có giá trị của chúng và tổng phải đạt tối thiểu để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.