Thai Ice Cream Rolls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa đã mở một cửa hàng băng kem cuộn theo công thức của Thái Lan. Chọn chiếc váy của bạn, trang trí địa điểm tổ chức và tham dự khách hàng đầu tiên của mình. Nấu tập và làm theo hướng dẫn để chuẩn bị, nhanh chóng và khôn ngoan, tinh tế ngọt ngào này xứng đáng với vị thần.