Thai Fu 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này chiến đấu tàn bạo bạn sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì nhưng cú đấm khủng khiếp, đá và kỹ thuật chiến đấu man rợ đó sẽ làm bạn ngạc nhiên. Chọn máy bay chiến đấu của bạn và chuẩn bị để không để cho đối thủ không phải là một xương khỏe mạnh đơn khắp cơ thể. Cơ hội nó xứng đáng.