Text Twist 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có một loại chữ cái cụ thể mà bạn phải kết hợp với xảo quyệt để tạo thành từ của chiếc áo khoác đa dạng nhất. Bạn có thể chọn giữa một giới hạn thời gian, để tạo thêm áp lực cho bộ não của bạn, hoặc không giới hạn, có thể dành hàng giờ và ngày để xác định những từ khó nắm bắt đó.