Tetroid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này chính xác như Tetris, với sự khác biệt là các khối không rơi từ bầu trời, bạn phải nắm bắt chúng và đặt chúng theo cách bạn nghĩ là đúng để tạo ra toàn bộ hàng gạch và làm cho chúng biến mất. Luôn cẩn thận không nhận được một khối mà bạn không còn có thể vừa khít.