Tetrodrop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hình lục giác này nằm trên một đống khối màu. Bạn phải đi loại bỏ chúng từng cái một, hoặc theo nhóm, nhưng tránh con số lục giác rơi. Hãy đặt mọi sự chú ý và khả năng của bạn để đạt được nó.