Tetrix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi Tetris này thích nghi thời gian này ở Ai Cập cổ đại. Thưởng thức một trong những tác phẩm kinh điển giải trí, suy nghĩ về mỗi di chuyển và có được một số lớn.