Tetris Twist ®

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các trò chơi của Tetris là một trò chơi đố vẻ đơn giản, hoàn toàn gây nghiện. Trong Tetris® Twist, bạn có câu đố của các thành phố khác nhau. Khám phá những cách thú vị mới để chơi Tetris với một twist, hoặc chơi ở chế độ Marathon để trải nghiệm những chế độ chơi truyền thống.