Tetris Returns

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các kinh điển trong kinh điển, nhớ ngày xưa với đổi mới Tetris. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển các mảnh, chia tay bằng cách nhấn vào mũi tên và ép để cho tốc độ nhanh hơn xuống.